Polityka prywatności

Administratorem strony (blog i sklep internetowy) jest UMAMI COMMS Paulina Walczak – Matla, ul. Kościuszki 11, 26-660 Jedlińsk.

Chcemy, abyś na naszej stronie czuł się bezpiecznie. W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności, zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: paula@rodzinawswiat.pl.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest UMAMI COMMS Paulina Walczak-Matla, z siedzibą przy ul. Kościuszki 11, 26-660 Jedlińsk; NIP: 7962722125, REGON: 387180278. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do danych, ich modyfikacji i zaprzestania przetwarzania.
 2. Administrator strony dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Odbiorcami danych osobowych, oprócz UMAMI COMMS Paulina Walczak-Matla mogą być: banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, biuro rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe, operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie.
 3. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie, zapisania się do newslettera, pozostawienia komentarza na blogu lub wysłania wiadomości prywatnej należy przekazać swoje dane. Przesłanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by skorzystać z wyżej wymienionych usług. Podstawą prawną przetwarzania dostarczonych danych jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu, bądź przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
 4. Zamówienie w sklepie. Składając zamówienie w sklepie należy podać dane niezbędne do jego realizacji: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail i numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.
 5. Newsletter. W przypadku zapisania się do newslettera, należy przekazać swój adres e-mail oraz imię lub imię i nazwisko za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Przesłanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by skorzystać z usługi newslettera. Dane dostarczone w trakcie zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielona w trakcie zapisywania się do usługi newslettera. Odbiorcą danych w przypadku skorzystania z newslettera jest Web Agile S.a.s. di Fietta Roberto VAT# IT-03809490240 – który dostarcza systemu (The Newsletter plugin), służącego do obsługi newslettera i w którym przetwarzane są dane.
 6. Kontakt e-mail. Kontaktując się z administratorem przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przekazujesz adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo w treści wiadomości zawarte mogą być inne dane osobowe. Przesłanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by skontaktować się z administratorem. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nadawcą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 7. Komentarz. Jeżeli chcesz dodać komentarz na stronie, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię/nazwę strony. Przesłanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas komentowania wykorzystywane są by opublikować komentarz na blogu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z dodania komentarza.
 8. Faktura. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawimy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 9. Strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 10. Strona korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 11. Strona używa wtyczek oraz innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe: Facebook oraz Instagram. Odwiedzając blog, przeglądarka przekazuje informacje do serwerów administratorów ww. serwisów społecznościowych (usługodawców).
 12. Korzystanie ze strony kieruje zapytania do serwera, na którym się znajduje. Zapytania kierowane do serwera zapisywane są w logach serwera.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. Poza wyżej wymienionymi, odbiorcą danych jest dostawca hostingu oraz domeny JDM.pl. Firma zapewnia zgodność wszystkich usług z RODO (https://jdm.pl/rodo/).